GDPR

Allmänt

Det har kommit nya regler för personuppgiftsbehandling från den 25 maj 2018 i och med EU:s dataskyddsreform “GDPR” (EU) 2016/679 och effekten är ett starkare personuppgiftsskydd.

Vi använder (bland annat) EONTYREs & HANTVERKSDATAs affärssystem i vår verksamhet, och följande text beskriver hur dina personuppgifter behandlas i detta system.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Detta inkluderar även enskilda firmor.

Varför samlas information?

I samband med köp, bokningar och förvaring som du som kund till oss gör så kommer vi att spara och behandla de personuppgifter som lämnas. Denna informationen lagras i ett kundregister och används för att sedan kunna skapa en faktura eller ett kvitto, och/eller identifiera dig som ägare till en bokning, däckhotell eller offert.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi kan samla in och lagra ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och regnummer samt eventuell leveransadress. I de fall det görs en kreditkontroll lagras även resultatet av denna.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Företaget som samlar in personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är huvudansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning. För att veta mer, fråga oss.

Hur används personuppgifterna?

Förutom fakturor och avtal så har vi möjlighet att använda dina uppgifter för att göra utskick. Det kan handla t.ex. inbjudan till hjulskifte av din förvaring, påminnelse om bokning, kampanjer, allmän information osv. Detta kräver dock att vi har bett om och fått ditt medgivande, såvida utskicket är nödvändig för att leverera en tjänst som du har begärt.

Hur länge sparas informationen?

Enligt bokföringslagen sparas personuppgifter som hör till ett kvitto eller en faktura i 7 år. Det löpande kundregistret rensas automatiskt efter 2 års inaktivitet.

Var sparas informationen?

EONTYRE körs på servrar inom EU. Databackuper skickas “off-site”, men alltid inom EU.

Mina rättigheter

Som privatperson är dina viktigaste rättigheter att 1. få tillgång till dina personuppgifter 2. få felaktiga personuppgifter rättade 3. få dina personuppgifter raderade 4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring 5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering 6. flytta personuppgifterna.

Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter?

Kontakta oss i verkstaden, på e-post: info@vaxholmsdack.se eller telefon: 08-541 33 550