Autopark time APT4

Autopark Time APT4

550.00 SEK

Autoparktime är försedd med en 2-axlig accelerometer som känner av bilens rörelser.

När du kört ca 20 sek visar displayen rullande och blinkande hjul

När du stått stilla ca 20 sek visar den hur mycket klockan är.

När du stått ytterligare 20 sek visar den närmast kommande hel- eller halvtimme (enligt gällande svenska bestämmelser).

Vid användning i länder med andra regler kan framflyttningstiden lätt ändras.
Se instruktionsboken.